یکشنبه , ۲۹ دی ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / سایر قوانین و مقررات

سایر قوانین و مقررات

آیین نامه ها:

آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

آیین نامه فعالیت در حوزه تجھیزات پزشکی

اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارھای کشاورزی و منابع طبیعی

آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي ها

آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی

آيين نامه شناسه هاي کالا و رهگيري موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات تخصصي ديوان عدالت اداري

آیین نامه چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي

آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان

آيين نامه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

آيين نامه اجرايي تبصره(۲) ماده (۱۶۹) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري

آيين نامه اجرايي تبصره ۴ ماده (۱۸۷) قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

مصوبات شورای اجرایی فنآوری اطلاعات:

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان «ارائه خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي به صورت يکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام مند فناوري اطلاعات در کشور”

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان “دستورالعمل مشارکت بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) در ارائه خدمات الکترونيکي دولت جمهوري اسلامي ايران “

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان «آيين نامه اجرايي استقرار چارچوب تعامل پذيري دولت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان “دستورالعمل اجرايي سامانه کارپوشه ملي ايرانيان”

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونيکي به اشخاص با احراز هويت و نشاني مکان اقامت يگانه»

سایر:

آراي وحدت رويه ديوان عالي کشورنظريه هاي مشورتي