چهارشنبه , ۲۲ آبان ۱۳۹۸
آخرین خبرها
خانه / اعضاء هيات رييسه اتاق اصناف

اعضاء هيات رييسه اتاق اصناف

اتاق اصناف تربت حیدریه

نام: سید علیرضا
نام خانوادگی: صادقی
سمت: رییس اتاق اصناف تربت حیدریه
اتاق اصناف تربت حیدریه

نام: علیرضا
نام خانوادگی: احمدیان مقدم
سمت: نایب رییس اول اتاق شهرستان
اتاق اصناف تربت حیدریه

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: تقی نژاد
سمت: نایب رییس دوم اتاق شهرستان
اتاق اصناف تربت حیدریه

نام: مهدی
نام خانوادگی: خسروی نیک
سمت: دبیر اتاق شهرستان
اتاق اصناف تربت حیدریه

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: نقیب پناه خلیل آباد
سمت: خزانه دار اتاق شهرستان